Posted ... Tue Aug 27 10:35:20 2019
Pos Number Driver Points Registered
1. 3169TONY ROBERSON 34 pointsNO
2. 310MICHAEL SCHMALLE 33 pointsNO
3. 3245HORATIO WILLIAMS 32 pointsNO
4. 1DAVID DOREMUS 22 pointsNO
5. 53TROY PHILLIPS 21 pointsNO
6. 1725DAVE PAGE 21 pointsNO
7. 164DPAUL VICORY 17 pointsNO
8. 3524TRAVIS KOTZ 16 pointsNO
9. 218ODELL WILLIAMS JR. 16 pointsNO
10. 103JEFF KOTZ 13 pointsNO
11. 150WAYNE LEDFORD 12 pointsNO
12. 4400GREG HIGHSMITH 11 pointsNO
13.4400AJACQUELINE HIGHSMITH 11 pointsNO
14. 3286DAVID BESHARD 6 pointsNO
15. 675LEROY LOFTON 6 pointsNO
16. 3088BRIAN IRELAND 5 pointsNO
17. 3368ANTHONY BOOKER 5 pointsNO
18. 315ERIC PIERCE 5 pointsNO
19. 516LAMARD SMITH 5 pointsNO
20. 167KEVIN WALKER 5 pointsNO