Posted ... Tue Aug 27 10:35:13 2019
Pos Number Driver Points Registered
1. L314BRIAN HENDRICKSON 25 pointsNO
2. E394DAVID LEWIS SR. 18 pointsNO
3. 218ASTEVE MARCUM 12 pointsNO
4. E336TONY SCHWAB 8 pointsNO
5. K394BRANDON KRAESE 8 pointsNO
6. 774XMIKE HARRIS 7 pointsNO
7. 108DAN JONES 7 pointsNO
8. 93LTERIC WOLFF 7 pointsNO
9. 930RICK GLADMAN 7 pointsNO
10. W324MITCH WILLIAMS 7 pointsNO
11. Z71MARTY WOLFF 7 pointsNO
12. 100ADAM BOYD 7 pointsNO
13.B2150DANIEL BURT 6 pointsNO
14. 735BOB DAWES 6 pointsNO
15. T321CURT ROUSE 6 pointsNO
16. A379AMY HENNIES 6 pointsNO
17. 704LARRY BEACH 6 pointsNO
18. 740MIKE GLANCY 6 pointsNO
19. H361STEVE HASSE 6 pointsNO
20. V316CURT MCCLURE 6 pointsNO
21. S411DAN BURT 6 pointsNO
22. K41KEN MORRIS 6 pointsNO
23. E341GARY RICE 6 pointsNO
24. 733PETER KELLEY 5 pointsNO