Posted ... Tue Aug 27 10:35:16 2019
Pos Number Driver Points Registered
1. E341GARY RICE 68 pointsNO
2. Z71MARTY WOLFF 57 pointsNO
3. K41KEN MORRIS 56 pointsNO
4. 930RICK GLADMAN 55 pointsNO
5. J340JOHN HASSE 42 pointsNO
6. 3359SCOTT SCHADEL 39 pointsNO
7. E394DAVID LEWIS SR. 33 pointsNO
8. 218ASTEVE MARCUM 33 pointsNO
9. E336TONY SCHWAB 31 pointsNO
10. A379AMY HENNIES 31 pointsNO
11. E358CHRIS FEE 27 pointsNO
12. E19FDAVE FERRY 24 pointsNO
13. 361JMIKE GLANCY JR. 21 pointsNO
14. Z314BRIAN HENDRICKSON 21 pointsNO
15. 3934TERRY MCGEE 20 pointsNO
16. 121JON CHRISTOPHEL 19 pointsNO
17. F309JERRY FRYER JR. 19 pointsNO
18. H396KYLE HALL 18 pointsNO
19. 1978DON BAKER 18 pointsNO
20. 531MIKE GLANCY 18 pointsNO
21. 505ALEX RENKEN 18 pointsNO
22. 291KEVIN GRIMME 14 pointsNO
23. R361STEVE HASSE 14 pointsNO
24. 3167HOMER ENGLAND 13 pointsNO
25. 3241TOM REESE 13 pointsNO
26. 3080SHAWN PITTS 12 pointsNO
27. 7455HOWARD LEDFORD 12 pointsNO
28. 529CHARLIE HAMBRICK 12 pointsNO
29. 616TJEREMY GILL 8 pointsNO
30. 370KMIKE GUNDLING 8 pointsNO
31.R341XDUSTIN EVELAND 7 pointsNO
32. J55JASON KERSEY 7 pointsNO
33. 719XLISA WILLIAMSON 7 pointsNO
34. SS71JAY POTTS 7 pointsNO
35. 719BILL FRY 7 pointsNO
36. E81WILLIAM ENGELS 7 pointsNO
37. 390XRALPH WINSLOW 7 pointsNO
38. 323DAVID RICKEY 7 pointsNO
39. 1761DUSTIN DEAN 6 pointsNO
40. 555LES HUBBARD 6 pointsNO
41. 611NICK HARDERT 6 pointsNO
42. 318MMIKE WAGNER 6 pointsNO
43. 3361ANDREW ENGLAND 6 pointsNO
44. G145JASON GROSS 6 pointsNO
45. 722JASON COE 6 pointsNO
46. 3386J.C. SPIVEY 6 pointsNO
47. 3240BOB MICHAEL 6 pointsNO
48. P310BILL TOLSON JR. 6 pointsNO
49. 3256TAYLOR COOK 6 pointsNO
50. E314DOUG DEERWESTER 6 pointsNO
51. 200DAN SMITH 6 pointsNO
52. 397ZCHRIS GUNDLING 6 pointsNO
53. 226ZACH DEATON 6 pointsNO
54. 406GARY HOEBBEL 6 pointsNO
55. 295RICKY FOSTER 6 pointsNO
56. 285FRANK EDMISTEN 6 pointsNO
57. 439JEFF MCDOWELL 6 pointsNO
58. 513AARON MCNEIL 6 pointsNO
59. 413KEN BOLSER 6 pointsNO
60. 180PAUL NICHOLS 6 pointsNO
61. 389JOHNNY WELLEN 6 pointsNO