Posted ... Tue Aug 27 10:35:20 2019
Pos Number Driver Points Registered
1. E341GARY RICE 46 pointsNO
2. Z71MARTY WOLFF 44 pointsNO
3. K41KEN MORRIS 43 pointsNO
4. 930RICK GLADMAN 37 pointsNO
5. J340JOHN HASSE 36 pointsNO
6. 218ASTEVE MARCUM 27 pointsNO
7. A379AMY HENNIES 24 pointsNO
8. 3359SCOTT SCHADEL 22 pointsNO
9. 361JMIKE GLANCY JR. 21 pointsNO
10. Z314BRIAN HENDRICKSON 21 pointsNO
11. 3934TERRY MCGEE 20 pointsNO
12. 121JON CHRISTOPHEL 19 pointsNO
13. E394DAVID LEWIS SR. 19 pointsNO
14. F309JERRY FRYER JR. 19 pointsNO
15. H396KYLE HALL 18 pointsNO
16. 1978DON BAKER 18 pointsNO
17. E19FDAVE FERRY 17 pointsNO
18. 3167HOMER ENGLAND 13 pointsNO
19. E336TONY SCHWAB 13 pointsNO
20. 3080SHAWN PITTS 12 pointsNO
21. 7455HOWARD LEDFORD 12 pointsNO
22. 322EBUD ROSSI 8 pointsNO
23. E358CHRIS FEE 8 pointsNO
24.R341XDUSTIN EVELAND 7 pointsNO
25. J55JASON KERSEY 7 pointsNO
26. 719XLISA WILLIAMSON 7 pointsNO
27. SS71JAY POTTS 7 pointsNO
28. 719BILL FRY 7 pointsNO
29. 3241TOM REESE 7 pointsNO
30. E81WILLIAM ENGELS 7 pointsNO
31. 390XRALPH WINSLOW 7 pointsNO
32. 1761DUSTIN DEAN 6 pointsNO
33. 555LES HUBBARD 6 pointsNO
34. 611NICK HARDERT 6 pointsNO
35. 318MMIKE WAGNER 6 pointsNO
36. 3361ANDREW ENGLAND 6 pointsNO
37. G145JASON GROSS 6 pointsNO
38. 722JASON COE 6 pointsNO
39. 3386J.C. SPIVEY 6 pointsNO
40. 748ALEX RENKEN 6 pointsNO
41. 3240BOB MICHAEL 6 pointsNO
42. R361STEVE HASSE 6 pointsNO
43. P310BILL TOLSON JR. 6 pointsNO
44. 3256TAYLOR COOK 6 pointsNO
45. E314DOUG DEERWESTER 6 pointsNO
46. 200DAN SMITH 6 pointsNO