Posted ... Tue Aug 27 10:35:21 2019
Pos Number Driver Points Registered
1. N308ROB NIXON 156 pointsYES
2. 3406RODNEY JOHNSON 114 pointsYES
3. J69WJIM WIEBELL 105 pointsYES
4. 342VTAMMY LOVITT 104 pointsYES
5. J343JAMIE GREEN 101 pointsYES
6. 385LSTEVE LOVITT 101 pointsYES
7. 361JMIKE GLANCY JR. 98 pointsYES
8. J330WAYNE COUCH 90 pointsYES
9. E368BRIAN LEWIS 85 pointsYES
10. B374RANDY BURWELL 73 pointsYES
11. 773RRONNIE CUNNIGAN JR. 60 pointsYES
12. E48FCHRIS FERRY 51 pointsYES
13. 322EBUD ROSSI 46 pointsYES
14. E349RYAN TYREE 35 pointsYES
15. E66JASON HAYSLETT 72 pointsNO
16. 318KDERON PREWITT JR. 66 pointsNO
17. 307JAKE PREWITT 62 pointsNO
18. 393DHARLEY DENTON 60 pointsNO
19. J114PATRICK SCHLOTTERBECK 55 pointsNO
20. E96DAN HAYSLETT 55 pointsNO
21. V370BRAD JOHANNES 45 pointsNO
22. P337DAVID MARKESBERY 43 pointsNO
23. 469EUGENE OLDHAM 43 pointsNO
24. 355JACK DETZEL 40 pointsNO
25. 3038RUSTY HOUNSHELL 38 pointsNO
26. 1317CARSON GRIFFITH 38 pointsNO
27. M406JORDAN RUTHERFORD 36 pointsNO
28. MX46JACK SPIVEY 36 pointsNO
29. P225JAY BYRD 36 pointsNO
30. 2X67TIM FLAHERTY 35 pointsNO
31. 364CRAYMOND LAWSON 33 pointsNO
32. 372ERICK BENDER 32 pointsNO
33. C266BRANDON MAYER 31 pointsNO
34. B352KENNY BROCKER 29 pointsNO
35. J306DARRELL JONES 27 pointsNO
36. 300ETED CLEMENTS 27 pointsNO
37. 400OMER FOWEE 27 pointsNO
38. 3232DOUG CAPLINGER 26 pointsNO
39. F300STEVE FAVORITE 26 pointsNO
40. D303DAVE BARNES 26 pointsNO
41. 305JIM ANDIES 26 pointsNO
42. W308CHRIS WALTERS 25 pointsNO
43. 315JOHN SHELLEY 25 pointsNO
44. 3900JEFF RUSSELL 23 pointsNO
45. Y320DARRYL JONES 22 pointsNO
46. 501FMARK EGBERT 21 pointsNO
47. H322ROB BARHORST 20 pointsNO
48. E314DOUG DEERWESTER 19 pointsNO
49. E82GEORGE CONLEY 19 pointsNO
50. 3601MICHAEL WETHINGTON 18 pointsNO
51. 355EMIKE LIGHT 18 pointsNO
52. 475RANDY ROYSTER 18 pointsNO
53. M334ROB MATHEWS 18 pointsNO
54. 3386J.C. SPIVEY 15 pointsNO
55. 3359SCOTT SCHADEL 15 pointsNO
56. 486WAYNE BEASLEY 15 pointsNO
57. W376ERNIE BROWN 14 pointsNO
58. Z314BRIAN HENDRICKSON 14 pointsNO
59. 3388BOB HAMMONS 14 pointsNO
60. 3185BOB DOWNING 14 pointsNO
61. 3074DREW MALLORY 14 pointsNO
62. 717RON SEXTON 13 pointsNO
63. M171TIM RUDISELL SR. 13 pointsNO
64. 568DAVID LEWIS JR. 13 pointsNO
65.J4618DEAARON SIMPSON 13 pointsNO
66. Q327DAVE BAKER 13 pointsNO
67. 390LJONATHON CHATMAN 13 pointsNO
68. 318VDERON PREWITT SR. 13 pointsNO
69. M347WES MARCUM 13 pointsNO
70. 746MIKE PACEY 12 pointsNO
71. 312JULIE MCKEE-LEIGH 12 pointsNO
72. 3090JASON FORD 12 pointsNO
73. A348DON ANDERSON JR. 12 pointsNO
74. 497JAY DETZEL 12 pointsNO
75. 502SAM FARMER 12 pointsNO
76. 567JOHNNY STEELE 12 pointsNO
77. D420DAVE VANOVER 9 pointsNO
78. P398GWAYNE HONEYCUTT 8 pointsNO
79. 302VCAMRON KARDULES 8 pointsNO
80. 421TROY VANSTONE 8 pointsNO
81. 3092DAVID MCCREEDIE 8 pointsNO
82. 332RMICHAEL BALDWIN 8 pointsNO
83. 622JOHN LIGHTNER 8 pointsNO
84. 3095MICHAEL ROBERTS 8 pointsNO
85. 69ROGER JUSTICE 7 pointsNO
86. 373NJAKE MAYER 7 pointsNO
87. 374PHIL COMBS 7 pointsNO
88. 5858JOHN MASDEA 7 pointsNO
89. P371JOE BARNEY 7 pointsNO
90. 387JJEREMY COOLEY 7 pointsNO
91. 3134J.P. SCHUSTER 7 pointsNO
92. 678BOB SAYLOR 7 pointsNO
93. G360JOSHUA GANS 7 pointsNO
94. 1969JIM STEWART 7 pointsNO
95. V316CURT MCCLURE 7 pointsNO
96. E324RAY BROWN 7 pointsNO
97. 217MIKE LAWSON 7 pointsNO
98. 3671CURT WARD 7 pointsNO
99. 2EZJOE HOSKINS 7 pointsNO
100. 225WARREN MAYER 7 pointsNO
101. E319DAN STIDHAM 7 pointsNO
102. 467DAVE JESSUP 7 pointsNO
103. 3277ROBBIE MARCUM 7 pointsNO
104. R341AUSTIN EVELAND 6 pointsNO
105. 348TBRETT TONZILLO 6 pointsNO
106. 600TOM PACEY 6 pointsNO
107. M366MIKE MCGRIFF 6 pointsNO
108. 304BPHIL BORTON 6 pointsNO
109. 323EEDMOND ELLISON 6 pointsNO
110. E316BRAD MCCLURE 6 pointsNO
111. TX20DANNY CHAFFINS 6 pointsNO
112. C355BARRY CHAPMAN 6 pointsNO
113. 706JASON BARKER 6 pointsNO
114. 390XRALPH WINSLOW 6 pointsNO
115. 379EDANIEL GARRON 6 pointsNO
116. D360BRAD DAY 6 pointsNO
117. 3534CHUCK BUCKSHORN 6 pointsNO
118. 270STEVE LEIGHTY 6 pointsNO
119. 515HARRY LEIGH 6 pointsNO
120. 493BEN TINCH 6 pointsNO
121. 511DEVAN LEVI 6 pointsNO
122. 383DAN PITTS 6 pointsNO
123. G302CAMERON GROFF 6 pointsNO
124. 0X58MARTY SPIVEY 6 pointsNO
125. 128CAROLE BARHORST 6 pointsNO
126. 369BRETT RANDALL 6 pointsNO
127. 3674SAM THOMAS 6 pointsNO
128. 662GREG HICKS 6 pointsNO
129. 3014CHARLEY GALL 6 pointsNO
130. 241CHUCK CUMMINS 6 pointsNO
131. L390ZACHARY PUMMILL 6 pointsNO
132. 622#STEVE JONES 6 pointsNO
133. 440JIMMY KING 6 pointsNO
134. F357DAKOTA POWELL 6 pointsNO
135. 362PRANDALL PETTIT 6 pointsNO
136. E358CHRIS FEE 6 pointsNO
137. 538CHRIS SEXTON 6 pointsNO
138. 432KEVIN VICKERS 6 pointsNO
139. 357MBRIANNA KELLY 6 pointsNO
140. 3112JOE BELANGER 6 pointsNO
141. 3150JIMMY NICOVLIN 6 pointsNO