Posted ... Sat Aug 8 03:00:00 2009
Pos Number Driver Points Registered
1. E386BRADEN BOLLMER 240 pointsYES
2. 3401ROB NIXON 215 pointsYES
3. 322EBUD ROSSI 215 pointsYES
4. T321CURT ROUSE 212 pointsYES
5. D318JIM ROUSE 210 pointsYES
6. 3939BILL TOLSON JR 197 pointsYES
7. J343JAMES GREEN 193 pointsYES
8. E368BRIAN LEWIS 192 pointsYES
9. E319DAN STIDHAM 176 pointsYES
10. 342VTAMMY LOVITT 174 pointsYES
11. E48FCHRIS FERRY 171 pointsYES
12. 31JOE LEE 169 pointsYES
13. J308JOHN SIDES 166 pointsYES
14. E390ANDY DISTLER 160 pointsYES
15. E326CHRIS MERCKLE 154 pointsYES
16. 321MSCOTT ELLIS 148 pointsYES
17. J385TONY JEWELL 139 pointsYES
18. 3795RON MINTON 80 pointsYES