Posted ... Sat Aug 29 03:00:00 2009
Pos Number Driver Points Registered
1. 381NRICK NEEDHAM JR 220 pointsYES
2. 3365PRESTON MITCHELL JR 217 pointsYES
3. 347XZACH REED 217 pointsYES
4. 359HMICHAEL HOLT 211 pointsYES
5. A329AARON BLAKE 204 pointsYES
6. 3201JIMMY HALVERSTADT 180 pointsYES
7. 306ZMICHAEL NEEDHAM 179 pointsYES
8. 331YKEITH QUEENER 176 pointsYES
9. 329EMATT ROBBINS 169 pointsYES
10. 373PDANE BRUCE 166 pointsYES
11. 3443BOB HENRY 153 pointsYES
12. 3001HOWARD FREEMAN 134 pointsYES
13. 366ZDAVID ZIEGLER 134 pointsYES
14. 373VDAVE EICHELBERGER 134 pointsYES
15. 338JORDAN PRICE 131 pointsYES
16. E389TIM SIDES 130 pointsYES
17. E44JOE JOHNSON 127 pointsYES
18. 3298D.J. KERTH 122 pointsYES
19. 324WSHAWN WITTENBERG 109 pointsYES
20. 382CCRAIG RICHARDSON 89 pointsYES
21. 357YDOUG RICHARDSON 61 pointsYES