Posted ... Tue Aug 27 10:35:23 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. 3169TONY ROBERSON 34 pointsNO
2. 3245HORATIO WILLIAMS 25 pointsNO
3. 1DAVID DOREMUS 22 pointsNO
4. 3524TRAVIS KOTZ 16 pointsNO
5. 218ODELL WILLIAMS JR. 16 pointsNO
6. 1725DAVE PAGE 15 pointsNO
7. 103JEFF KOTZ 13 pointsNO
8. 310MICHAEL SCHMALLE 12 pointsNO
9. 164PAUL VICORY 11 pointsNO
10. 4400GREG HIGHSMITH 11 pointsNO
11.4400AJACQUELINE HIGHSMITH 11 pointsNO
12. 3286DAVID BESHARD 6 pointsNO
13. 675LEROY LOFTON 6 pointsNO
14. 3088BRIAN IRELAND 5 pointsNO
15. 3368ANTHONY BOOKER 5 pointsNO
16. 315ERIC PIERCE 5 pointsNO
17. 516LAMARD SMITH 5 pointsNO
18. 150WAYNE LEDFORD 5 pointsNO
19. 167KEVIN WALKER 5 pointsNO