Posted ... Tue Aug 27 10:35:14 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. 1BRIAN HENDRICKSON 102 pointsYES
2. E336TONY SCHWAB 97 pointsYES
3. 218ASTEVE MARCUM 96 pointsYES
4. V316CURT MCCLURE 94 pointsYES
5. F318JIM ROUSE 89 pointsYES
6. B352KENNY BROCKER 85 pointsYES
7. E394DAVID LEWIS SR. 83 pointsYES
8. Z71MARTY WOLFF 82 pointsYES
9. J300JEFF STILLABOWER 81 pointsYES
10. N312BOB DAWES 78 pointsYES
11. S411DAN BURT 77 pointsYES
12.B2150DANIEL BURT 77 pointsYES
13. A379AMY MARCUM 65 pointsYES
14. E341GARY RICE 58 pointsYES
15. T398STEVE SLIGER 57 pointsYES
16.R2727RANDY SANDLIN 38 pointsYES
17. 3747SCOTT ROUSE 52 pointsNO
18. 365ERODNEY JOHNSON 46 pointsNO
19. X390RICK GLADMAN 37 pointsNO
20. H361STEVE HASSE 32 pointsNO
21. 389JOHNNY WELLEN 32 pointsNO
22. F309JERRY FRYER JR. 31 pointsNO
23. J340JOHN HASSE 26 pointsNO
24. 1053MICHAEL GIBSON 25 pointsNO
25. E349RYAN TYREE 25 pointsNO
26. 191DAN SMITH 24 pointsNO
27. D363DONNY SIMPSON 23 pointsNO
28. 189MIKE GLANCY 22 pointsNO
29. K79KEN MORRIS 21 pointsNO
30. 451MIKE HABERTHIER 20 pointsNO
31. 319PPAYTON KNOTT 20 pointsNO
32. 416EUGENE OLDHAM 19 pointsNO
33. 127MIKE PETERS 19 pointsNO
34. 164KRIS UHLS 18 pointsNO
35. 284KODY FLOYD 17 pointsNO
36. 3013HARRY HUTTEN JR. 15 pointsNO
37. 107JT UHLS 14 pointsNO
38. 574JOSH HARRIS 13 pointsNO
39.X3603SHANNON SEALS 13 pointsNO
40. 3359SCOTT SCHADEL 13 pointsNO
41. 3931TERRY MCGEE 12 pointsNO
42. X360MIKE GLANCY JR. 12 pointsNO
43. 1071RENALDO NOCERO 12 pointsNO
44. 385LSTEVE LOVITT 12 pointsNO
45. 1594DARREN BOUNDS 12 pointsNO
46. 575JEREMEY HARRIS 12 pointsNO
47. D360MIKE WAGNER 12 pointsNO
48. 201EVAN UHLS 12 pointsNO
49. 307JAKE PREWITT 11 pointsNO
50. T324DOUG THOMPSON 8 pointsNO
51. 774XMIKE HARRIS 7 pointsNO
52. 110RALPH WINSLOW 7 pointsNO
53. 681JASON BREWER 7 pointsNO
54. 57DAVID FUSZNER 7 pointsNO
55. 294BOBBY E MCCOY JR 7 pointsNO
56. 3036BRAD BRIEDE 7 pointsNO
57. 109TYLER UHLS 7 pointsNO
58. 195NATHAN TAULBEE 7 pointsNO
59. 520RICKY COMBS 7 pointsNO
60. 737JESUS SANIDAGO 6 pointsNO
61. 736PABLO JOSE SARDARIE 6 pointsNO
62. 735LUIS MAYSONET 6 pointsNO
63. 2EZCURTIS ALLEN 6 pointsNO
64. 232CORY MARSCHALL 6 pointsNO
65. 524NICK YOUNG 6 pointsNO
66. 617AL MARCUM 6 pointsNO
67. 691DANIEL HAYSLETT II 6 pointsNO
68. 698RON SMITH 6 pointsNO
69. 742PATRICK HUBER 6 pointsNO
70. J331JASON KERSEY 6 pointsNO
71. 706AL MARCUM 6 pointsNO
72. 355FRANK RICE 6 pointsNO
73. 1657JOHN FEISTRITZER 6 pointsNO
74. 662GORDON PAYNE 6 pointsNO
75. 694DENNIS LEEKING 6 pointsNO
76. 330BOB BELL 6 pointsNO
77. 712JIM COCHRAN 6 pointsNO
78. 302XZACH COMBS 6 pointsNO
79. 197JEFF UHLS 6 pointsNO
80. 726AKYLE UHLS 6 pointsNO
81. 3360STEVE SULLIVAN 6 pointsNO
82. 324EJAKE WITTENBERG 6 pointsNO
83. 299MICHAEL COOK 6 pointsNO
84. 93LTERIC WOLFF 6 pointsNO
85. 278MICHAEL ADAMS 6 pointsNO
86. W301WALT SHADE JR. 6 pointsNO
87. 167CODY RUSSELL 6 pointsNO
88. 137WHITNEY BLAIR 6 pointsNO
89. 206KYLE VANWINKLE 6 pointsNO
90. 7295STEVE GANT 6 pointsNO
91. 225CLARENCE WATSON 6 pointsNO
92. 324GGARY HENSLEY 5 pointsNO
93. 7137JOHN MANNS 5 pointsNO
94. 113KYLE CARTER 5 pointsNO
95. 611PSCOTT TAYLOR 5 pointsNO
96. 176BEN HERNDON 5 pointsNO