Posted ... Tue Aug 27 10:35:13 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. A314BRIAN HENDRICKSON 47 pointsNO
2. J340JOHN HASSE 47 pointsNO
3. 930RICK GLADMAN 37 pointsNO
4. 389ZANDY BRANDNER 34 pointsNO
5. Z71MARTY WOLFF 33 pointsNO
6. 93LTERIC WOLFF 31 pointsNO
7. F318JIM ROUSE 30 pointsNO
8. K41KEN MORRIS 30 pointsNO
9. D701AARON BLUST 29 pointsNO
10. E19FDAVE FERRY 28 pointsNO
11. E394DAVID LEWIS SR. 27 pointsNO
12. F309JERRY FRYER 26 pointsNO
13. 218ASTEVE MARCUM 26 pointsNO
14. J55JASON KERSEY 26 pointsNO
15. E341GARY RICE 25 pointsNO
16. A379AMY HENNIES 24 pointsNO
17. T398STEVE SLIGER 21 pointsNO
18. 231MICHAEL GIBSON 19 pointsNO
19. E358CHRIS FEE 18 pointsNO
20. 7455HOWARD LEDFORD 18 pointsNO
21. E74ERIC HELFENSTINE 15 pointsNO
22. 678MATT HARP 13 pointsNO
23. 247RALPH WINSLOW 13 pointsNO
24. 133THOMAS LEACH 12 pointsNO
25. P469JEFF SMITH 12 pointsNO
26. H361STEVE HASSE 12 pointsNO
27. 549JADEN JOHANNES 8 pointsNO
28. 716RICKY PRICE 8 pointsNO
29. 152DERON MOORE 8 pointsNO
30. W301WALT SHADE JR. 8 pointsNO
31. E336TONY SCHWAB 7 pointsNO
32. 719ANTHONY CAREW 7 pointsNO
33. 144GEORGE RENAKER JR. 7 pointsNO
34. 146ANDREW OGLESBY 7 pointsNO
35. 723MATT DOURTRY 7 pointsNO
36. 3241TOM REESE 7 pointsNO
37. 725TODD STEIMEL 7 pointsNO
38. E349RYAN TYREE 7 pointsNO
39. V370BRAD JOHANNES 7 pointsNO
40. 3167HOMER ENGLAND 7 pointsNO
41. 237CHRIS SCHAPER 7 pointsNO
42. X15XANDREW COFFEY 6 pointsNO
43. 568STEVE WILSON 6 pointsNO
44. 1978DON BAKER 6 pointsNO
45. 552MIKE HARRIS 6 pointsNO
46. 508JOHN JODREY 6 pointsNO
47. 560RYAN IMFELD 6 pointsNO
48. B352KEN BROCKER 6 pointsNO
49. 633CHARLIE HAMBRICK 6 pointsNO
50. 142JEFF PUENTE 6 pointsNO
51. 135GE0RGE HOGG 6 pointsNO
52. 128CHRIS SCHAIPER 6 pointsNO
53. E81WILLIAMS ENGELS 6 pointsNO
54. 712MIKE MCDONOUGH 6 pointsNO
55. 713TOM IMFELD 6 pointsNO
56. 110CHRIS CYRUS 6 pointsNO
57. S389JOHNNY WELLEN 6 pointsNO
58. 683AUSTIN EVELAND 6 pointsNO
59. 125MIKE HALKINS 6 pointsNO
60. X308RONNIE KING 6 pointsNO
61. 92SCOTT TAYLOR 6 pointsNO
62. 60ANDREW SHANK 6 pointsNO
63. T321CURTIS ROUSE 6 pointsNO
64. F331LESTER A JOHNSON 6 pointsNO
65. 223ERIC BRON 6 pointsNO
66. 370KMIKE GUNDLING 6 pointsNO