Posted ... Tue Aug 27 10:35:24 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. E341GARY RICE 53 pointsNO
2. Z71MARTY WOLFF 51 pointsNO
3. K41KEN MORRIS 50 pointsNO
4. 930RICK GLADMAN 48 pointsNO
5. 3359SCOTT SCHADEL 39 pointsNO
6. J340JOHN HASSE 36 pointsNO
7. 218ASTEVE MARCUM 27 pointsNO
8. E394DAVID LEWIS SR. 26 pointsNO
9. A379AMY HENNIES 24 pointsNO
10. E336TONY SCHWAB 24 pointsNO
11. 361JMIKE GLANCY JR. 21 pointsNO
12. Z314BRIAN HENDRICKSON 21 pointsNO
13. 3934TERRY MCGEE 20 pointsNO
14. 121JON CHRISTOPHEL 19 pointsNO
15. F309JERRY FRYER JR. 19 pointsNO
16. H396KYLE HALL 18 pointsNO
17. 1978DON BAKER 18 pointsNO
18. E19FDAVE FERRY 17 pointsNO
19. E358CHRIS FEE 15 pointsNO
20. 291KEVIN GRIMME 14 pointsNO
21. 3167HOMER ENGLAND 13 pointsNO
22. 3241TOM REESE 13 pointsNO
23. 3080SHAWN PITTS 12 pointsNO
24. 7455HOWARD LEDFORD 12 pointsNO
25. 287ALEX RENKEN 12 pointsNO
26. 322EBUD ROSSI 8 pointsNO
27.R341XDUSTIN EVELAND 7 pointsNO
28. J55JASON KERSEY 7 pointsNO
29. 719XLISA WILLIAMSON 7 pointsNO
30. SS71JAY POTTS 7 pointsNO
31. 719BILL FRY 7 pointsNO
32. E81WILLIAM ENGELS 7 pointsNO
33. 390XRALPH WINSLOW 7 pointsNO
34. 1761DUSTIN DEAN 6 pointsNO
35. 555LES HUBBARD 6 pointsNO
36. 611NICK HARDERT 6 pointsNO
37. 318MMIKE WAGNER 6 pointsNO
38. 3361ANDREW ENGLAND 6 pointsNO
39. G145JASON GROSS 6 pointsNO
40. 722JASON COE 6 pointsNO
41. 3386J.C. SPIVEY 6 pointsNO
42. 3240BOB MICHAEL 6 pointsNO
43. R361STEVE HASSE 6 pointsNO
44. P310BILL TOLSON JR. 6 pointsNO
45. 3256TAYLOR COOK 6 pointsNO
46. E314DOUG DEERWESTER 6 pointsNO
47. 200DAN SMITH 6 pointsNO
48. 397ZCHRIS GUNDLING 6 pointsNO
49. 226ZACH DEATON 6 pointsNO
50. 406GARY HOEBBEL 6 pointsNO
51. 295RICKY FOSTER 6 pointsNO
52. 299CHARLIE HAMBRICK 6 pointsNO
53. 285FRANK EDMISTEN 6 pointsNO