Posted ... Tue Aug 27 10:35:22 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. 2155RYAN BUTLER 56 pointsNO
2. 322EBUD ROSSI 44 pointsNO
3. 307JAKE PREWITT 38 pointsNO
4. 318KDERON PREWITT JR. 38 pointsNO
5. 342VTAMMY SCHADEL 36 pointsNO
6. 389JOHNNY WELLEN 31 pointsNO
7. MX46JACK SPIVEY 30 pointsNO
8. P337DAVID MARKESBERY 29 pointsNO
9. 308HROB NIXON 25 pointsNO
10. E319DAN STIDHAM 25 pointsNO
11. 267TIM FLAHERTY 25 pointsNO
12. M325MAX REIS 24 pointsNO
13. E368BRIAN LEWIS 24 pointsNO
14. 3074DREW MALLORY 22 pointsNO
15. L337JOE LEE 21 pointsNO
16. 1BRIAN HENDRICKSON 21 pointsNO
17. RX30JC SPIVEY 19 pointsNO
18. J343JAMIE GREEN 19 pointsNO
19. E66JASON HAYSLETT 19 pointsNO
20. M321BRIAN DILLON 19 pointsNO
21. 3388BOB HAMMONS 18 pointsNO
22. 406HHERB PACK 18 pointsNO
23. M171TIM RUDISELL SR. 17 pointsNO
24. 773RRONNIE CUNNIGAN JR. 17 pointsNO
25. P225JACK EICHELBERGER 15 pointsNO
26. 3478ERIC WESSEL 15 pointsNO
27. 372ARICK BENDER 13 pointsNO
28. K41KEN MORRIS 13 pointsNO
29. 616TJEREMY BELL 13 pointsNO
30. 295CHARLEY DENNY 12 pointsNO
31. 421TRAVIS PACK 12 pointsNO
32. 248JASON WELAGE 12 pointsNO
33. 300ETED CLEMENTS 12 pointsNO
34. V370BRAD JOHANNES 11 pointsNO
35. E392CHRIS FEE 11 pointsNO
36. 3665JIM WIEBELL 9 pointsNO
37. 315STUART ALLEN 8 pointsNO
38. 133DAVID SANDERSON 8 pointsNO
39. A348DON ANDERSON 8 pointsNO
40. L388JUSTIN LOWTHER 8 pointsNO
41. 3038RUSTY HOUNSHELL 8 pointsNO
42. M921MATTHEW MEANS 7 pointsNO
43. 308XCHRIS WALTERS 7 pointsNO
44. 1051BOB RUGG 7 pointsNO
45. 304RDON MOORE 7 pointsNO
46. 373NJAKE MAGEE 7 pointsNO
47. 514BILLY STEWART 7 pointsNO
48. 336HARRY LEIGH 7 pointsNO
49. 3X56DONNA HEIGLE 6 pointsNO
50. 3167DANNY BLACK 6 pointsNO
51. 652GREG HICKS 6 pointsNO
52. 330XKEITH WALTERS 6 pointsNO
53. 3900JEFF RUSSELL 6 pointsNO
54. E96DAN HAYSLETT 6 pointsNO
55. M350GORDON McLAUGHLIN 6 pointsNO
56. 718MARK QUEENER 6 pointsNO
57. C099NICK MEYER 6 pointsNO
58. 7100TIM BIRMINGHAM 6 pointsNO
59. B358WAYNE BEVINS 6 pointsNO
60. 1427JUSTIN CHILDRESS 6 pointsNO
61. T324DOUG THOMPSON 6 pointsNO
62. 351KTONY KING 6 pointsNO
63. 23TRON BACK 6 pointsNO
64. 230SHARPET GEHRING 6 pointsNO
65. 3359SCOTT SCHADEL 6 pointsNO
66. 16XJAMES BLACK 6 pointsNO
67. E341GARY RICE 6 pointsNO
68. 774XMIKE HARRIS 6 pointsNO
69. 614MAX STANDRING 6 pointsNO
70. X386CHRIS BABER 6 pointsNO
71. 567MIKE LAWSON 6 pointsNO
72. 3585JUSTIN VOGES 6 pointsNO
73. J114PATRICK SCHLOTTERBECK 6 pointsNO
74. 3650JACOB DARE 6 pointsNO
75. D444DAVID BROWN 6 pointsNO
76. 366WENDELL LAWRENCE 6 pointsNO
77. 625DOUG RICHARDS 6 pointsNO
78. 370KMIKE GUNDLING 6 pointsNO
79. J306DARRELL JONES 5 pointsNO
80. E343TIM RUDISELL JR. 5 pointsNO
81. 398ALARRY ROOK 5 pointsNO
82. 296TRAVIS SHEARER 5 pointsNO
83. 9877NORMAN CRANE 5 pointsNO