Posted ... Sun Aug 11 01:06:06 2013
Pos Number Driver Points Team Points
1. 773RRONNIE CUNNIGAN JR 198 pointsYES
2. E368BRIAN LEWIS 149 pointsYES
3. 322EBUD ROSSI 141 pointsYES
4. 342VTAMMY LOVITT 135 pointsYES
5. B374RANDY BURWELL 133 pointsYES
6. J343JAMIE GREEN 121 pointsYES
7. D308DON SCHNITZLER 114 pointsYES
8. E349RYAN TYREE 108 pointsYES
9. T329TONY SCHMIADE 97 pointsYES
10. E319DAN STIDHAM 77 pointsYES
11. 3329KEN FRIEDMAN 75 pointsYES
12. E68JEFF SPARKS 57 pointsYES
13. 8986BRIAN DILLON 51 pointsYES
14. M347WES MARCUM 45 pointsYES
15. 3776RONNIE DOZIER 42 pointsYES
16. 374PHIL COMBS 38 pointsYES
17. 3332DONALD DICK 32 pointsYES
18. E49DAVID NICHOLAS 26 pointsYES
19. 3X04DREW MALLORY 85 pointsNO
20. 307JAKE PREWITT JR 80 pointsNO
21. T321CURT ROUSE 75 pointsNO
22. 358WSCOTT SCHADEL 73 pointsNO
23. 3900JEFF RUSSELL 72 pointsNO
24. K346MIKE NAGAI 68 pointsNO
25. M310JACK MOLLMAN 67 pointsNO
26. 3185BOB DOWNING 61 pointsNO
27. 373NJAKE MAGEE 60 pointsNO
28. E343TIM RUDISELL JR 54 pointsNO
29. E316BRAD MCCLURE 52 pointsNO
30. C266TIM FLAHERTY 51 pointsNO
31. P337DAVID MARKESBERY 51 pointsNO
32. C355BARRY CHAPMAN 45 pointsNO
33. E96DAN HAYSLETT 45 pointsNO
34. T307CHAD SCHNITZLER 45 pointsNO
35. 318KDERON PREWITT JR 43 pointsNO
36. 474PATRICK SCHLOTTERBECK 38 pointsNO
37. L250LEE LOMMEL 37 pointsNO
38. 3217EUGENE OLDHAM 37 pointsNO
39. 501FMATT EGBERT 36 pointsNO
40. E48FCHRIS FERRY 34 pointsNO
41. 300ETED CLEMENTS 34 pointsNO
42. 3408JOE GANGLOFF 34 pointsNO
43. 3983BOB KLINK 32 pointsNO
44. 1686JERRY MARCUM 31 pointsNO
45. E314DOUG DEERWESTER 31 pointsNO
46. 3457DOUG SCAGGS 29 pointsNO
47. M350BRIAN MCLAUGHLIN 29 pointsNO
48. 3245DOUG CAPLINGER 27 pointsNO
49. B373ROB CRIDER 27 pointsNO
50. 5858JOHN MASDEA 26 pointsNO
51. H379MESHELL HARRISON 25 pointsNO
52. V370BRAD JOHANNES 25 pointsNO
53. P398GWAYNE HONEYEVTT 24 pointsNO
54. 3674SAM THOMAS 24 pointsNO
55. 284DAVID (SI) LEWIS 23 pointsNO
56. 3388BOB HAMMONS 20 pointsNO
57. E24CHARLEY DENNY 18 pointsNO
58. 3038RUSTY HOUNSHELL 18 pointsNO
59. 3669BEN GASNIK 18 pointsNO
60. 626GREG MONNIG 18 pointsNO
61. 687BOB MIEFERT 18 pointsNO
62. 0X58MARTY SPIVEY 17 pointsNO
63. Q502NICK DAVIS 16 pointsNO
64. 7438PHIL BORTON 16 pointsNO
65. E358CHRIS FEE 16 pointsNO
66. A302ROB ANTHONY 15 pointsNO
67. Q327DAVE BAKER 14 pointsNO
68. D328DWIGHT FOX 14 pointsNO
69. E324RAY BROWN 14 pointsNO
70. 203ERIC WESSEL 14 pointsNO
71. 163BILL CARTER 14 pointsNO
72. 564BRIANNA KELLY 14 pointsNO
73. 429XMARK EGBERT 13 pointsNO
74. N308ROB NIXON 13 pointsNO
75. D360BRAD DAY 13 pointsNO
76. Y371JAMES SANDERS 13 pointsNO
77. P371JOE BARNEY 13 pointsNO
78. V316CURT MCCLURE 12 pointsNO
79. R370RICH WILSON 12 pointsNO
80. 256MARK DAY 12 pointsNO
81. 221JEFF UHLS 12 pointsNO
82. 2013AL MARCUM 12 pointsNO
83. 171JERRY BUCKAMNEER 12 pointsNO
84. 165TIM FRIEDMAN 12 pointsNO
85. 1964JACK DETZEL 12 pointsNO
86. 719TRAVIS BELL 12 pointsNO
87. 745RON SEXTON 12 pointsNO
88. D318JIM ROUSE 11 pointsNO
89. M334ROB MATHEWS 11 pointsNO
90. 2155RYAN BUTLER 9 pointsNO
91. A348DON ANDERSON JR 9 pointsNO
92. 729LESTER LAUDERMAM 8 pointsNO
93. 354WSTEVE BLACK 8 pointsNO
94. 368CROBERT MANKER 8 pointsNO
95. 3744STEVE COLLIER 8 pointsNO
96. E328BRYAN FOX 8 pointsNO
97. N71TIM ROSE 8 pointsNO
98. 305ROB HOLMES 8 pointsNO
99. 3961BUD SIMMONS 8 pointsNO
100. 3030RAYMOND DARRACH 8 pointsNO
101. A358RAY SMITH 8 pointsNO
102. 3595RICK NEEDHAM JR 8 pointsNO
103. X355TROY LAYTON 7 pointsNO
104. 338WJARED BARGE 7 pointsNO
105. E67KEN HIBBARD 7 pointsNO
106. 3638DOUG QUILLEN 7 pointsNO
107. 3253ADAM LEACH 7 pointsNO
108. H327JAMES FRYER JR 7 pointsNO
109. 3685PJ FOUTS 6 pointsNO
110. 3656JAMIE PRICE 6 pointsNO
111. 323EEDMOND ELLISON 6 pointsNO
112. 397ZCHRIS GUNDLING 6 pointsNO
113. M367LONNIE MEADE JR 6 pointsNO
114. 318MMIKE WAGNER 6 pointsNO
115. 3046PHIL BORTON 6 pointsNO
116. 899JUSTIN CHILDRESS 6 pointsNO
117. 3090JASON FORD 6 pointsNO
118. 372ERICK BENDEN 6 pointsNO
119. 3594BEN BROWDER 6 pointsNO
120. H322ROB BARHORST 6 pointsNO
121. 3543AL MARCUM 6 pointsNO
122. V324JIM YATES 6 pointsNO
123. 342PDAVID CALMES 6 pointsNO
124. R330GLEN HALL 6 pointsNO
125. 3530DAVE DUPPS 6 pointsNO
126.360YXJEFF SMITH 6 pointsNO
127. 3236SCOTT TUTTLE 6 pointsNO
128. 100CHUCK CUMMINS JR 6 pointsNO
129. 724MARK FRIEDMAN 6 pointsNO
130. 747JACK BURLILE 6 pointsNO
131. 485KEVIN HANNAH 6 pointsNO
132. M396BIG RAY SACYERS 6 pointsNO
133. 506BILL CARTER 6 pointsNO
134. 297DAVID SPARKS 5 pointsNO