Posted ... Sun Aug 4 03:02:14 2013
Pos Number Driver Points Team Points
1. 773RRONNIE CUNNIGAN JR 193 pointsYES
2. E368BRIAN LEWIS 141 pointsYES
3. 322EBUD ROSSI 134 pointsYES
4. 342VTAMMY LOVITT 127 pointsYES
5. B374RANDY BURWELL 115 pointsYES
6. J343JAMIE GREEN 114 pointsYES
7. D308DON SCHNITZLER 108 pointsYES
8. E349RYAN TYREE 101 pointsYES
9. T329TONY SCHMIADE 97 pointsYES
10. E319DAN STIDHAM 77 pointsYES
11. 3329KEN FRIEDMAN 75 pointsYES
12. 8986BRIAN DILLON 51 pointsYES
13. E68JEFF SPARKS 51 pointsYES
14. M347WES MARCUM 45 pointsYES
15. 3776RONNIE DOZIER 42 pointsYES
16. 374PHIL COMBS 38 pointsYES
17. 3332DONALD DICK 32 pointsYES
18. E49DAVID NICHOLAS 26 pointsYES
19. 3X04DREW MALLORY 85 pointsNO
20. 307JAKE PREWITT JR 80 pointsNO
21. T321CURT ROUSE 75 pointsNO
22. 358WSCOTT SCHADEL 73 pointsNO
23. 3900JEFF RUSSELL 66 pointsNO
24. K346MIKE NAGAI 62 pointsNO
25. 3185BOB DOWNING 61 pointsNO
26. 373NJAKE MAGEE 60 pointsNO
27. M310JACK MOLLMAN 60 pointsNO
28. E343TIM RUDISELL JR 54 pointsNO
29. E316BRAD MCCLURE 52 pointsNO
30. C266TIM FLAHERTY 51 pointsNO
31. P337DAVID MARKESBERY 51 pointsNO
32. C355BARRY CHAPMAN 45 pointsNO
33. 318KDERON PREWITT JR 43 pointsNO
34. T307CHAD SCHNITZLER 39 pointsNO
35. E96DAN HAYSLETT 38 pointsNO
36. 474PATRICK SCHLOTTERBECK 38 pointsNO
37. L250LEE LOMMEL 37 pointsNO
38. 3217EUGENE OLDHAM 37 pointsNO
39. 501FMATT EGBERT 36 pointsNO
40. E48FCHRIS FERRY 34 pointsNO
41. 300ETED CLEMENTS 34 pointsNO
42. 3983BOB KLINK 32 pointsNO
43. 1686JERRY MARCUM 31 pointsNO
44. E314DOUG DEERWESTER 31 pointsNO
45. 3457DOUG SCAGGS 29 pointsNO
46. 3245DOUG CAPLINGER 27 pointsNO
47. B373ROB CRIDER 27 pointsNO
48. 5858JOHN MASDEA 26 pointsNO
49. H379MESHELL HARRISON 25 pointsNO
50. V370BRAD JOHANNES 25 pointsNO
51. P398GWAYNE HONEYEVTT 24 pointsNO
52. 284DAVID (SI) LEWIS 23 pointsNO
53. 3408JOE GANGLOFF 22 pointsNO
54. 3388BOB HAMMONS 20 pointsNO
55. E24CHARLEY DENNY 18 pointsNO
56. 3674SAM THOMAS 18 pointsNO
57. 3038RUSTY HOUNSHELL 18 pointsNO
58. 3669BEN GASNIK 18 pointsNO
59. 0X58MARTY SPIVEY 17 pointsNO
60. Q502NICK DAVIS 16 pointsNO
61. 7438PHIL BORTON 16 pointsNO
62. E358CHRIS FEE 16 pointsNO
63. A302ROB ANTHONY 15 pointsNO
64. Q327DAVE BAKER 14 pointsNO
65. D328DWIGHT FOX 14 pointsNO
66. M350BRIAN MCLAUGHLIN 14 pointsNO
67. E324RAY BROWN 14 pointsNO
68. 203ERIC WESSEL 14 pointsNO
69. 163BILL CARTER 14 pointsNO
70. 564BRIANNA KELLY 14 pointsNO
71. 429XMARK EGBERT 13 pointsNO
72. N308ROB NIXON 13 pointsNO
73. D360BRAD DAY 13 pointsNO
74. Y371JAMES SANDERS 13 pointsNO
75. P371JOE BARNEY 13 pointsNO
76. V316CURT MCCLURE 12 pointsNO
77. R370RICH WILSON 12 pointsNO
78. 626GREG MONNIG 12 pointsNO
79. 256MARK DAY 12 pointsNO
80. 221JEFF UHLS 12 pointsNO
81. 2013AL MARCUM 12 pointsNO
82. 171JERRY BUCKAMNEER 12 pointsNO
83. 165TIM FRIEDMAN 12 pointsNO
84. 1964JACK DETZEL 12 pointsNO
85. 599BOB MIEFERT 12 pointsNO
86. D318JIM ROUSE 11 pointsNO
87. M334ROB MATHEWS 11 pointsNO
88. 2155RYAN BUTLER 9 pointsNO
89. A348DON ANDERSON JR 9 pointsNO
90. 729LESTER LAUDERMAM 8 pointsNO
91. 354WSTEVE BLACK 8 pointsNO
92. 368CROBERT MANKER 8 pointsNO
93. 3744STEVE COLLIER 8 pointsNO
94. E328BRYAN FOX 8 pointsNO
95. N71TIM ROSE 8 pointsNO
96. 305ROB HOLMES 8 pointsNO
97. 3961BUD SIMMONS 8 pointsNO
98. 3030RAYMOND DARRACH 8 pointsNO
99. X355TROY LAYTON 7 pointsNO
100. 338WJARED BARGE 7 pointsNO
101. E67KEN HIBBARD 7 pointsNO
102. 3638DOUG QUILLEN 7 pointsNO
103. 3253ADAM LEACH 7 pointsNO
104. H327JAMES FRYER JR 7 pointsNO
105. 3685PJ FOUTS 6 pointsNO
106. 3656JAMIE PRICE 6 pointsNO
107. 323EEDMOND ELLISON 6 pointsNO
108. 397ZCHRIS GUNDLING 6 pointsNO
109. M367LONNIE MEADE JR 6 pointsNO
110. 318MMIKE WAGNER 6 pointsNO
111. 3046PHIL BORTON 6 pointsNO
112. 899JUSTIN CHILDRESS 6 pointsNO
113. 3090JASON FORD 6 pointsNO
114. 372ERICK BENDEN 6 pointsNO
115. 3594BEN BROWDER 6 pointsNO
116. H322ROB BARHORST 6 pointsNO
117. 3543AL MARCUM 6 pointsNO
118. V324JIM YATES 6 pointsNO
119. 342PDAVID CALMES 6 pointsNO
120. R330GLEN HALL 6 pointsNO
121. 3530DAVE DUPPS 6 pointsNO
122.360YXJEFF SMITH 6 pointsNO
123. 3236SCOTT TUTTLE 6 pointsNO
124. 100CHUCK CUMMINS JR 6 pointsNO
125. 724MARK FRIEDMAN 6 pointsNO
126. 747JACK BURLILE 6 pointsNO
127. 485KEVIN HANNAH 6 pointsNO
128. M396BIG RAY SACYERS 6 pointsNO
129. 506BILL CARTER 6 pointsNO
130. 610TRAVIS BELL 6 pointsNO
131. 636RON SEXTON 6 pointsNO
132. 297DAVID SPARKS 5 pointsNO