Posted ... Sun Sep 16 03:00:00 2007
Pos Number Driver Points Team Points
1. 361KMIKE GLANCY JR 160 pointsYES
2. 322EBUD ROSSI 145 pointsYES
3. E368BRIAN LEWIS 102 pointsYES
4. E349RYAN TYREE 101 pointsYES
5. T321CURT ROUSE 98 pointsYES
6. D318JIM ROUSE 92 pointsYES
7. E3TONY SCHWAB 73 pointsYES
8. 342VTAMMY LOVITT 72 pointsYES
9. E22CHRIS FEE 64 pointsYES
10. X340EUGENE OLDHAM 61 pointsYES
11. E5DAVID LEWIS SR 59 pointsYES
12. E6ANDY DISTLER 59 pointsYES
13. E324RAY BROWN 53 pointsYES
14. 3699JIM WIEBELL 49 pointsYES
15. E25RON HANSEN 49 pointsYES
16. E42TIM SIDES 47 pointsYES
17. D340DAN SNYDER 45 pointsYES
18. E323RICH SELLERS 44 pointsYES
19. 300ETED CLEMENTS 43 pointsYES
20. E393WAYNE COUCH 35 pointsYES
21. E73RICHARD HELMES 27 pointsYES
22. PX19BILL TOLSON JR 26 pointsYES
23. E26BRAD MITCHELL 25 pointsYES
24. 3079AMY ARNOLD 7 pointsYES
25. J385TONY JEWELL 101 pointsNO
26. 3800WAYNE ADAMS 77 pointsNO
27. E343TIM RUDISELL JR 72 pointsNO
28. P389JOHNNY WELLEN 69 pointsNO
29. BX14BRIAN HENDRICKSON 64 pointsNO
30. 498SCOTT ELLIS 60 pointsNO
31. P345DAN PADDACK 49 pointsNO
32. 383HBEN RAWE 44 pointsNO
33. 3038RUSTY HOUNSHELL 41 pointsNO
34. 546BOB MIEFERT 40 pointsNO
35. M310JACK MOLLMAN 38 pointsNO
36. 3688MIKE MCKINNEY 36 pointsNO
37. 317TJON TYREE 35 pointsNO
38. 368MARTY MCKINNEY 33 pointsNO
39. V370BRAD JOHANNES 33 pointsNO
40. 321XRYAN BUTLER 32 pointsNO
41. 482CHRIS MERCKLE 31 pointsNO
42. 703STEVE FAVORITE 29 pointsNO
43. F392MARK FOSS 26 pointsNO
44.TS714WAYNE BEVINS 25 pointsNO
45. Z71MARTY WOLFF 25 pointsNO
46. 3401ROB NIXON 24 pointsNO
47. 666RAYMOND LAWSON 24 pointsNO
48. 353TOM BOEHMLER 24 pointsNO
49. 312JULIE MCKEE 23 pointsNO
50. E316BRAD MCCLURE 22 pointsNO
51. 3201GARY CARPENTER 22 pointsNO
52. 347YIAN BOWMAN 20 pointsNO
53. 336HARRY LEIGH 20 pointsNO
54. 423STAN THOMAKOS 17 pointsNO
55. 531HOWARD MERCKLE 17 pointsNO
56. 3584MARK ANTHONY 16 pointsNO
57. V316CURT MCCLURE 15 pointsNO
58. 663DAN SMITH 14 pointsNO
59. 3245DOUG CAPLINGER 13 pointsNO
60. 224LARRY KARHOFF 13 pointsNO
61. 3801DOUG DEERWESTER 13 pointsNO
62. E317ERIC BROWN 13 pointsNO
63. 314XJEFF BURNSIDE 12 pointsNO
64. 191DAVE RIPBERGER 12 pointsNO
65. 392ECHARLES EVERMAN 12 pointsNO
66. 174BILL BLANKENSHIP 12 pointsNO
67. M346JACK SPIVEY 11 pointsNO
68. 166ROB SAUNDERS 11 pointsNO
69. 3345MIKE BIGGS 11 pointsNO
70. 497AL SMITH 11 pointsNO
71. 3107ZACH REED 10 pointsNO
72. R361STEVE HASSE 10 pointsNO
73. 404KELLY LARGE 10 pointsNO
74. P785MARK NEILSON 10 pointsNO
75. B352KENNY BROCKER 10 pointsNO
76. 384BMARK BROWN 10 pointsNO
77. E319DAN STIDHAM 9 pointsNO
78. 132SCOTTY LOVELL 9 pointsNO
79. 637CHRIS FERRY 9 pointsNO
80. 3534CHUCK BUCKSHORN 9 pointsNO
81. 3406RODNEY JOHNSON 9 pointsNO
82. 340ETAMMY BROWN 9 pointsNO
83. 569KENT JACKSON 9 pointsNO
84. 3405KEN LITSCHGI 9 pointsNO
85. 547BJIM ROBINSON 8 pointsNO
86. 578TIM RUDISELL SR 8 pointsNO
87. 176ERIC KOENIG 8 pointsNO
88. V347STEVE JUNG 7 pointsNO
89. 663AJEFFREY UHLS 7 pointsNO
90. E360SHANE LAINHART 7 pointsNO
91. E39DAVE EICHELBERGER 7 pointsNO
92. 573ERIC FEY 7 pointsNO
93. 3577MARK CHANEY 6 pointsNO
94. 527DAN LINTZ 6 pointsNO
95. 138KEVIN RACK 6 pointsNO
96. 318KDERON PREWITT JR 6 pointsNO
97. 406JJASON BISHOP 6 pointsNO
98. 177KEN ADKINS 5 pointsNO
99. 692J.D. ELOVICH 5 pointsNO
100. M374BRANDON DOWNEY 5 pointsNO
101. 353XKEN GERWIN SR 5 pointsNO
102. 3197RICKY SHEPHERD 5 pointsNO
103. 6041WAYNE PATRICK 5 pointsNO
104. 3310BILL TOLSON SR 5 pointsNO
105. L357RON SIMKO 4 pointsNO
106. 3601MICHAEL WETHINGTON 4 pointsNO
107. C306STEVE COLLIER 4 pointsNO
108. 651CHARLIE POLLY 4 pointsNO
109. J312JIM KELLEY 4 pointsNO
110. 547AMIKE WAGNER 4 pointsNO
111. 777ROB LASH 4 pointsNO
112. 3365PRESTON MITCHELL JR 4 pointsNO
113. 673CHRIS GAUSLIN 4 pointsNO
114. 676PDAN WHEATCRAFT 4 pointsNO
115.TS406JKEVIN BISHOP 4 pointsNO
116. 1470FOREST KLOPFER 4 pointsNO
117. X1EARL LEE 3 pointsNO
118. 260SAM THOMAS 3 pointsNO
119. 304CSTEVE GRUBBS 3 pointsNO
120. TX40DON STAHL 3 pointsNO
121. 562JASON STEPHENS 3 pointsNO
122. 391CCHRIS ROACH 3 pointsNO
123. 740DAVE KERNAN 3 pointsNO
124. MX68LONNIE MEADE JR 3 pointsNO
125. 162ROB CAVINS 3 pointsNO
126. 363PCOY CAVINS 3 pointsNO
127. TX53BRIAN MCLAUGHLIN 3 pointsNO
128. 479JON SKIDMORE 3 pointsNO
129. 676STEVE BRITTINGHAM 3 pointsNO
130. L341TOM LANGE 3 pointsNO
131. 2602KEVIN HOLADAY 3 pointsNO
132. 356EEARL WILLIAMS 3 pointsNO
133. R303BOB LILLIE 2 pointsNO
134. 175BOB DOLLER 2 pointsNO
135. 3152LUKE FULLENKAMP 2 pointsNO
136. 490RICK DAVIS 2 pointsNO
137. 397ZCHRIS GUNDLING 2 pointsNO
138. 348JEFFREY REED JR 2 pointsNO
139. 217ERIC BARNETT 2 pointsNO
140. 2124BEN HOFFMAN 2 pointsNO
141. E1WESLEY COUCH 2 pointsNO
142. 3623CLARK DEPAS 2 pointsNO
143. 149JASON FELIX 2 pointsNO
144. 207ROBERT OGDEN 2 pointsNO
145. 184MIKE PETERS 2 pointsNO
146. W237STEVEN HOLMAN 2 pointsNO
147. 461JEFF TAULBEE 2 pointsNO
148. 3018KEN SHARP 2 pointsNO
149. B310TODD TOMAMICHEL 2 pointsNO
150. 732SCOTT LARGE 2 pointsNO
151. 11MJEREMY MURRAY 2 pointsNO
152. 313DRON SURBER 2 pointsNO
153. 3253RON LEACH 2 pointsNO
154. P355TOM PETERS 2 pointsNO
155. J343JAMES GREEN 2 pointsNO
156. 3269RON MEREDITH 2 pointsNO
157. 654BRYAN KELLERMANN 2 pointsNO
158. 137JAMES WILLIAMSON 2 pointsNO
159. 147PAUL RITTER 2 pointsNO
160. 677RON SEXTON 2 pointsNO
161. 3084MATT PARTON 2 pointsNO
162. 159DEREK YARBER 2 pointsNO
163. 102BILLY FIELDS 2 pointsNO
164. 3074BILL HAMSTRA 2 pointsNO
165. 488JIM DAVIDSON 2 pointsNO
166. 575JEREMY MURRAY 2 pointsNO
167. U391CHUCK MARTIN 2 pointsNO
168. 438JEFF SPARKS 2 pointsNO
169. 566DAN LEBHERZ 2 pointsNO
170. 682STEVE VAN WINKLE 2 pointsNO
171. 212ACHRIS WINBLAD 2 pointsNO
172. A383SHANE VONDERSTRASSE 2 pointsNO
173. Q333ALLYN NEFF 2 pointsNO
174. C359STEVE CARLTON 2 pointsNO
175. 611AAARON MCNEIL 2 pointsNO
176. P347MIKE EVANS 2 pointsNO
177. 127GREG ROBINSON 2 pointsNO
178. 224AJEFF MAYBURY 2 pointsNO
179. D393RONNIE DOZIER 2 pointsNO
180. 240TOM CLEMENTS 2 pointsNO
181. 3517ERIC HALVERSTADT 2 pointsNO
182. 269AMARTIN DURNIAK 2 pointsNO
183. 269TODD GULLETT 2 pointsNO
184. 501DOUG SCAGGS 2 pointsNO
185. 504WALTER MANN JR 2 pointsNO
186. 553AL MARCUM 2 pointsNO
187. 3541DAVID DAULTON 2 pointsNO
188. 584MIKE RASNICK 2 pointsNO
189. 574RALPH WINSLOW 2 pointsNO
190. B374RANDY BURWELL 2 pointsNO
191. E96DAN HAYSLETT 2 pointsNO
192. 519RAY ILES 1 pointNO
193. 3776RONNIE DOZIER 1 pointNO
194. 134JOHN LIPPS 1 pointNO
195. 773RONNIE CUNNIGAN JR 1 pointNO
196. 129FRED BRINSON 1 pointNO
197. 464CHARLEY DENNY 1 pointNO
198. D372MICHAEL ROBERTS 1 pointNO
199. 133KEITH QUEENER 1 pointNO
200. 3369GREG COLLINS 1 pointNO
201. 185JOHN SIDES 1 pointNO
202. 431BILLY TRAMMELL 1 pointNO
203. 432TONY LEWIS 1 pointNO
204. W313STEPHEN WEAVER 1 pointNO
205. 3558ROB KROPFELD 1 pointNO
206. TS76BRETT THOMPSON 1 pointNO
207. 3090JASON FORD 1 pointNO
208. 530CHARLES POLLY 1 pointNO
209. Z335TOM SCARPELLI 1 pointNO
210. 323EERIC BYRD 1 pointNO
211. 6738BOOMER ELLISON 1 pointNO
212. 271AJOE FELIX 1 pointNO
213. 447MIKE HEDGE 1 pointNO
214. 263RANDY THOMAS 1 pointNO
215. F319RICK FOX 1 pointNO
216. 66ZSTEVE BLACK 1 pointNO
217. 548AJERRY WAGNER 1 pointNO
218. 310MICKEY NOLAN 1 pointNO
219. M329GENE MANNING 1 pointNO
220. 124BRYAN LIVENGOOD 1 pointNO
221. 101SHANE SHERWOOD 1 pointNO
222. 3035ROBERT LINVILLE 1 pointNO
223. 3380BEN ROSSELOT 1 pointNO
224. 109JESSE MEGUIRE 1 pointNO
225. U302DON REIFF 1 pointNO
226. U354JOHN WELLEN SR 1 pointNO
227. 3424BRENT SOALE 1 pointNO
228. E378BRAD EGLIAN 1 pointNO
229. 449D.J. BEST 1 pointNO
230. 527ADONNY HOLT 1 pointNO
231. 570AJOHN KINNEMEYER 1 pointNO
232. 533DAVID LEWIS JR 1 pointNO
233. 472DARYL TAULBEE 1 pointNO
234. 137AERIC TOREY 1 pointNO
235. 147AHENRY SCHLEIGER 1 pointNO
236. 115MATT EGBERT 1 pointNO
237. C315TIM CLEMENTS 1 pointNO
238. 104STEVE HASSE 1 pointNO
239.TS022BO MCDANIEL 1 pointNO
240. 3583TERRY SMITH 1 pointNO
241. 125TOMMY TUCKER 1 pointNO
242. 264AJOE ROBINSON 1 pointNO
243. N71TIM ROSE 1 pointNO
244. 627GEORGE HARRISON 1 pointNO
245. 116DAVID SPARKS 1 pointNO
246. 710DAVID GOBERISH JR 1 pointNO
247. 11XXJEREMY MURRAY 1 pointNO
248. 3241TOM REESE 1 pointNO
249. 100GREG MONNIG 1 pointNO
250. 228MARK EGBERT 1 pointNO
251. 226GREG STAFFORD 1 pointNO
252. 272RYAN NAEGELE 1 pointNO
253. 527BLACEY HEIERT 1 pointNO
254. 576ADERRICK FEY 1 pointNO
255. 576BMIKE CLARK 1 pointNO
256. 653AGREG PICKETT 1 pointNO
257. 576GARY HENSLEY 1 pointNO
258. 653KEN HIBBARD 1 pointNO
259. 602BRIAN LARGE 1 pointNO
260. M334ROB MATHEWS 1 pointNO
261. 105ADAM FREEMAN 1 pointNO
262. 180ADAN FELIX 1 pointNO
263. 244TODD DEMPSEY 1 pointNO
264. M312MAX REIS 1 pointNO
265. 832DOUG HERTEL 1 pointNO
266. 593JIM PARTIN 1 pointNO
267. 324WSHAWN WITTENBERG 1 pointNO
268. 586MARK LOYD 1 pointNO