Posted ... Tue Aug 27 10:35:28 2019
Pos Number Driver Points Team Points
1. E32TED WRIGHT 26 pointsNO
2. 398ROB BOWLING 19 pointsNO
3. 366HDAVID ZIEGLER 13 pointsNO
4. 3983BOB KLINK 13 pointsNO
5. 333DON MOORE 9 pointsNO
6. 313JEFF WALTERS 8 pointsNO
7. 989BRUCE WORKS 8 pointsNO
8. C340TOM PARTON 8 pointsNO
9. 354ACHRISSY ROBBINS 8 pointsNO
10. N369JASON NAEGELE 8 pointsNO
11. C351CRAIG ARLEDGE 8 pointsNO
12. 326GRICK GERONDALE 7 pointsNO
13. 373PDANE BRUCE 7 pointsNO
14. C127JAIME DUNAWAY 7 pointsNO
15. 329EMATT ROBBINS 7 pointsNO
16. 3800WAYNE ADAMS 7 pointsNO
17. 3757CURTIS ALLEN 7 pointsNO
18. 364HJIM GOODMAN 7 pointsNO
19. 361XRALPH FISHER 7 pointsNO
20. G318ROY GILLILAND 7 pointsNO
21. 365RCARL ALLEN JR 7 pointsNO
22. 0X58MARTY SPIVEY 6 pointsNO
23. K322KEN JORDAN 6 pointsNO
24. 328LJERRY WALTERS 6 pointsNO
25. 341FGREG WELAGE 6 pointsNO
26. G127VIC DUNAWAY 6 pointsNO
27. N356TIM SMITH 6 pointsNO
28. E389TIM SIDES 6 pointsNO
29. 368UBRETT THOMPSON 6 pointsNO
30. 351KTONY KING 6 pointsNO
31. 3101ROBERT BREEDEN 6 pointsNO
32. RT89ROB TEEGARDEN 6 pointsNO
33. T334TOBY SPIVEY 6 pointsNO
34. 5269ROBERT PETERS 6 pointsNO
35. 3X31ROB SAUNDERS 6 pointsNO
36. 328TKYLE RACE 6 pointsNO
37. H347SCOTT HILL 6 pointsNO
38. H342NOAH HILL 6 pointsNO
39. 3233RICK RYAN 6 pointsNO
40. 326FMICK ADELSPERGER 6 pointsNO
41. 2155RYAN BUTLER 6 pointsNO