Posted ... Sat Apr 20 23:49:40 2013
Pos Number Driver Points Team Points
1. C340TOM PARTON 40 pointsNO
2. 309BANTHONY TRAUTH 39 pointsNO
3. B358WAYNE BEVINS 33 pointsNO
4. 3558ROB KROPFELD 29 pointsNO
5. 3380TIM LOUDERBACK 28 pointsNO
6. 336WNATHAN NAIVE 27 pointsNO
7. 420BENNY COMBS 25 pointsNO
8. 331YKEITH QUEENER 25 pointsNO
9. A358CHRISTIN WURZELBACHER 23 pointsNO
10. 3510TONY KING 23 pointsNO
11. 329EMATT ROBBINS 22 pointsNO
12. 3800WAYNE ADAMS 21 pointsNO
13. 348DDEREK DAVISH 21 pointsNO
14. 3084MATT PARTON 21 pointsNO
15. X988MIKE GABBARD 21 pointsNO
16. 302YGLENN YANCEY 20 pointsNO
17. 373VDAVE EICHELBERGER 20 pointsNO
18. 3902ADAM TRAUTH 20 pointsNO
19. 373PDANE BRUCE 20 pointsNO
20. E24CHARLEY DENNY 20 pointsNO
21. P373ROBERT KING 20 pointsNO
22. W380CAMMIE SHERRILL 20 pointsNO
23. E386BRADEN BOLLMER 20 pointsNO
24. 5866MIKE MANLEY 19 pointsNO
25. 396RJEFF REED JR 19 pointsNO
26. E32TED WRIGHT 19 pointsNO
27. 335JMARK STITH 19 pointsNO
28. A329AARON BLAKE 18 pointsNO
29. 318MDAVE MARCUM 18 pointsNO
30. 3336TOMMY HAIDINGER 16 pointsNO
31. 3798STEVE HOLMAN 16 pointsNO
32. 389ZANDY BRANDNER 16 pointsNO
33. 3514KEN LITSCHGI 15 pointsNO
34. 393CBILLY CLAYTON 14 pointsNO
35. E362TOM CLEMENTS 14 pointsNO
36. 312JULIE MCKEE-LEIGH 14 pointsNO
37. 336PPRESTON MITCHELL 14 pointsNO
38. 337JD.J. BEST 14 pointsNO
39. 3397STEPHANIE SHELTON 14 pointsNO
40. 359HMICHAEL HOLT 13 pointsNO
41. 3942BOB SANSONE 13 pointsNO
42. M371BRANDON DOWNEY 13 pointsNO
43. 318VDERON PREWITT SR 13 pointsNO
44. 366HDAVID ZIEGLER 13 pointsNO
45. 3066MICHAEL NEEDHAM 13 pointsNO
46. N321WILLIAM STACY 13 pointsNO
47. 10JON M PICKERING 13 pointsNO
48. 335LMEGAN KIPP 13 pointsNO
49. 678JASON NAEGELE 12 pointsNO
50. 3004KYLE RACE 12 pointsNO
51. 354ACHRISSY ROBBINS 12 pointsNO
52. 386DDANIEL REED 12 pointsNO
53. J246GARY HENSLEY 12 pointsNO
54. 392BROGER NEW JR 10 pointsNO
55. G328MARK GRIFFITH 10 pointsNO
56. 341AJACK DUTY JR 10 pointsNO
57. 312JJONO GERBER 10 pointsNO
58. 38DDDAVID BRASWELT 9 pointsNO
59. 318KDERON PREWITT JR 8 pointsNO
60. G305SCOTT ADKINS 8 pointsNO
61. 3010TIM BROWNING 8 pointsNO
62. 353YKEN GERWIN JR 8 pointsNO
63. 3500TYLER LEACH 7 pointsNO
64. 2155RYAN BUTLER 7 pointsNO
65. 314BDAVID BOGUSZEWSKI SR 7 pointsNO
66. 359FDARRIEN CAMPBELL 7 pointsNO
67. 3470MIKE LEACH 7 pointsNO
68. V317GLEN LAKINS 7 pointsNO
69. T398STEVE SLIGER 7 pointsNO
70. 320JGEORGE JOHNSON 7 pointsNO
71. 3364JIM WIDMEYER 7 pointsNO
72. 347XZACH REED 7 pointsNO
73. X391TERRY BRASSINGTON 7 pointsNO
74. F945BOB NELSON 7 pointsNO
75. 343MJOSH MORGAN 7 pointsNO
76. 306NMICHAEL NEEDHAM 7 pointsNO
77.3510CCRAIG ARLEDGE 7 pointsNO
78. U308GARY MAY 7 pointsNO
79. 3247JOHN COOK JR 7 pointsNO
80. TC3RICK SESTER 7 pointsNO
81. 382ESTEPHANIE BEYER 7 pointsNO
82. 382CCRAIG RICHARDSON 7 pointsNO
83. 3446TONY MCFALL 7 pointsNO
84. 343UJOSH TEAL 7 pointsNO
85. 308BRON BAISDEN 6 pointsNO
86. 343HFRANK HILL 6 pointsNO
87. MX46JACK SPIVEY 6 pointsNO
88. J306DARRELL JONES 6 pointsNO
89.3500ADAVE COX 6 pointsNO
90. 3976JOEY KING 6 pointsNO
91. K309MICKEY KREDEL 6 pointsNO
92. 383RROB OSTING 6 pointsNO
93. C334DUSTIN CAMPBELL 6 pointsNO
94. T334TOBY SPIVEY 6 pointsNO
95. 3612BILLY BACK 6 pointsNO
96. 353XKEN GERWIN 6 pointsNO
97. 388HCHRIS CARTER 6 pointsNO
98. 359CWILLIAM HAMILTON 6 pointsNO
99. 344GBJ SEXTON 6 pointsNO
100. 3590TERRY KING 6 pointsNO
101. 376RRANDY STUTZ 6 pointsNO
102. 360KEN TOLER 6 pointsNO
103. 358VDON STAHL 6 pointsNO
104. E389TIM SIDES 6 pointsNO
105. 375KLARRY CHAMBERLAIN 6 pointsNO
106. 387PED PARKER JR 6 pointsNO
107. 3733CHRISTY BACK 6 pointsNO
108. E44JOE JOHNSON 6 pointsNO
109. 3650CHRIS BALCOM 6 pointsNO
110. 360YJEFF SMITH 6 pointsNO
111.3004AJACOB BACH 6 pointsNO
112. 304KASHLEY MARIE BACH 6 pointsNO
113. 3960JEFF REED 6 pointsNO
114. E320WES MAY 6 pointsNO
115. 3595RICK NEEDHAM JR 6 pointsNO
116. 3167DANNY BLACK 6 pointsNO
117. 3589TOM MALLAK 6 pointsNO
118. J316KEN SULLIVAN 6 pointsNO
119. 729AARON COMBS 6 pointsNO
120. 368UBRETT THOMPSON 6 pointsNO
121. 3191ED BEYER 6 pointsNO
122. 342PDAVID CALMES 6 pointsNO
123. A339JAMIE WOODALL 6 pointsNO
124. 1491MIKE CONOVER 6 pointsNO
125. 31MICHAEL SHELTON 6 pointsNO