Posted ... Tue Aug 30 00:42:00 2011
Pos Number Driver Points Team Points
1. A329AARON BLAKE 186 pointsYES
2. 3001HOWARD FREEMAN 148 pointsYES
3. 336PPRESTON MITCHELL JR 145 pointsYES
4. 329EMATT ROBBINS 139 pointsYES
5. 331YKEITH QUEENER 138 pointsYES
6. 336JKEN SHUMATE 132 pointsYES
7. 3942BOB SANSONE 131 pointsYES
8. 373PDANE BRUCE 129 pointsYES
9. 309BANTHONY TRAUTH 115 pointsYES
10. 373VDAVE EICHELBERGER 112 pointsYES
11. 3902ADAM TRAUTH 109 pointsYES
12. 359HMICHAEL HOLT 101 pointsYES
13. 335VJOHN HYDEN 100 pointsYES
14. E389TIM SIDES 99 pointsYES
15. V317GLEN LAKINS 87 pointsYES
16. 366HDAVID ZIEGLER 76 pointsYES
17. 328TKYLE RACE 76 pointsYES
18. 3927ROGER NEW 63 pointsYES
19. J385TONY JEWELL 62 pointsYES
20. 334WSTEVE SPURLOCK 61 pointsYES
21. 398KLARRY BECK 55 pointsYES
22. 320JGEORGE JOHNSON 46 pointsYES
23. 314HMATT HAYES 44 pointsYES
24. A358CHRISTIN WURZELBACHER 37 pointsYES
25. M361LONNIE MEADE JR 34 pointsYES
26. 3092DAVID MCCREADIE 32 pointsYES
27. E24CHARLEY DENNY 26 pointsYES
28. C340TOM PARTON 122 pointsNO
29. 307HED GILDAY JR 84 pointsNO
30. 335JMARK STITH 78 pointsNO
31. 3201JIMMY HALVERSTADT 73 pointsNO
32. 3171ED GILDAY SR 73 pointsNO
33. 335LMEGAN STITH 64 pointsNO
34. 3084MATT PARTON 59 pointsNO
35. 319ERALEIGH CARLTON 55 pointsNO
36. 378MRON WELLS 55 pointsNO
37. 3779DEREK SHOCKEY 49 pointsNO
38. P373ROBERT KING 49 pointsNO
39. 3066MICHAEL NEEDHAM 47 pointsNO
40. 361XRALPH FISHER 47 pointsNO
41. 354ACHRISSY ROBBINS 46 pointsNO
42. 322ARONDA AUSTING 45 pointsNO
43. 342GHAROLD WEBSTER 44 pointsNO
44. 3510TONY KING 44 pointsNO
45. G318ROY GILLILAND 39 pointsNO
46.3847ZROB SAUNDERS 39 pointsNO
47. 359CWILLIAM HAMILTON 38 pointsNO
48. 354WSTEVE BLACK 38 pointsNO
49.J4618ADEBRETT JACKSON JR 38 pointsNO
50. T398STEVE SLIGER 36 pointsNO
51. 398ALARRY ROOK 35 pointsNO
52. 360CCHARLIE MALLORY 34 pointsNO
53. 3558ROB KROPFELD 33 pointsNO
54. 116ROB SAUNDERS 33 pointsNO
55. 3470MIKE LEACH 33 pointsNO
56. C127VIC DUNAWAY SR 32 pointsNO
57. P340HAYWARD PIERCE 32 pointsNO
58. 301JOHN COOK 31 pointsNO
59.8017XHOWARD COUCH 31 pointsNO
60. 622STEVE JONES 30 pointsNO
61. 3038RUSTY HOUNSHELL 30 pointsNO
62. D420DAVE VANOVER 30 pointsNO
63. 336WNATHAN NAIVE 28 pointsNO
64. 381NRICK NEEDHAM JR 28 pointsNO
65. 208JASON NAEGELE 27 pointsNO
66. 3472OTIS HOLIWAY 27 pointsNO
67. 353YKEN GERWIN JR 26 pointsNO
68. 342DEAN KARNS JR 25 pointsNO
69. 334HKENDRA RIENSCHIELD 25 pointsNO
70. 323BRIAN NEWPORT 25 pointsNO
71. 368UBRETT THOMPSON 25 pointsNO
72. E44ZJOSH JOHNSON 25 pointsNO
73. 343JOSH TEAL 25 pointsNO
74. 367AEPHRAIM SKALLY 24 pointsNO
75. 382CCRAIG RICHARDSON 23 pointsNO
76. 393RRANDY SOWDERS 22 pointsNO
77. N321WILLIAM STACY 22 pointsNO
78. 3750JON ROHNE 21 pointsNO
79. 301KDAVE NOBLE 21 pointsNO
80. 314GREGORY TIDWELL 21 pointsNO
81. 347XZACH REED 21 pointsNO
82. 358GBOB SANDMAN 20 pointsNO
83. 3946SAMMI LEE 20 pointsNO
84. J304JEREMIAH CARTER 20 pointsNO
85. 387KRANDY BICKERS 20 pointsNO
86. 306NRICK NEEDHAM JR 19 pointsNO
87. 3553KELLY LARGE 19 pointsNO
88. 3792KEVIN HOLADAY 19 pointsNO
89. E44JOE JOHNSON 19 pointsNO
90. 3010TIM BROWNING 19 pointsNO
91. B301RICK STANGHETTI 19 pointsNO
92. 348VVERLIN MCINTOSH 18 pointsNO
93. 3087MARK COFFEY 17 pointsNO
94. 3231JERRY NEWPORT 16 pointsNO
95. 308BRON BAISDEN 15 pointsNO
96. C308RON BAISDEN 15 pointsNO
97. 323HRANDY HELTON 15 pointsNO
98. 3517ERIC HALVERSTADT 15 pointsNO
99. 384DEREK DAVISH 15 pointsNO
100. 383HBEN RAWE 15 pointsNO
101. 3766JASON FARQUER 15 pointsNO
102. 338RTOM CALLAHAN 14 pointsNO
103. 347MBARRY BOWMAN 14 pointsNO
104. 390BDAN BEYER 14 pointsNO
105. 3364MORGAN WIDMEYER 13 pointsNO
106. 373MJAKE MAGEE 13 pointsNO
107. M309ROD MILLIGAN 13 pointsNO
108. D395DEVIN O BRIEN 13 pointsNO
109. 325KTERRY KING 13 pointsNO
110. 384ADON DAVISH 13 pointsNO
111. 343ETONYA ENGEL 13 pointsNO
112. H347SCOTT HILL 13 pointsNO
113. 350ELDEN MILLER 13 pointsNO
114. 3528ANDY JOHNSON 13 pointsNO
115. 3091DAVE KERNAN 13 pointsNO
116. H359MIKE HATTON 13 pointsNO
117. 663JOHN ERNST JR 13 pointsNO
118. X360SHANNON SEALS 13 pointsNO
119. 3635BRENT ANGLES 13 pointsNO
120. 347BIAN BOWMAN 12 pointsNO
121. 332RMICHAEL BALDWIN 12 pointsNO
122. 607EARL FLETCHER 12 pointsNO
123. 3049JERRY ROBINSON 12 pointsNO
124. 386EDANIEL REED 12 pointsNO
125. 457SCOTT HASTY 12 pointsNO
126. 389JOHNNY WELLEN 12 pointsNO
127. 3380TIM LOUDERBACK 12 pointsNO
128. Y391TERRY BRASSINGTON 12 pointsNO
129. 3346MIKE TRAUTH 12 pointsNO
130. 358VDON STAHL 12 pointsNO
131. 606BRIAN LARGE 12 pointsNO
132. Q358RICK JEFFERSON 12 pointsNO
133. 3900JEFF RUSSELL 12 pointsNO
134.3779ASCOTT STUCKEY 12 pointsNO
135. 3828DAVID BLATHERS 12 pointsNO
136. 370KMIKE GUNDLING 12 pointsNO
137. J246GARY HENSLEY 12 pointsNO
138. 353XKEN GERWIN 12 pointsNO
139. P361BILLY SELLMAN 12 pointsNO
140. 328BOOMER ELLISON 11 pointsNO
141. 3336TIM KLOPFENSTEIN JR 11 pointsNO
142. 371EKEVIN HALL 9 pointsNO
143. 340TERRY SMITH 9 pointsNO
144. 324WSHAWN WITTENBERG 9 pointsNO
145. 3425DEAN KARNS JR 8 pointsNO
146. 3930EVAN "CORKY" KIRK 8 pointsNO
147. 363PCOY CAVINS 8 pointsNO
148. 353TOM BOEHMLER 8 pointsNO
149. 312YRICHARD HAMMOND 8 pointsNO
150. E320WES MAY 7 pointsNO
151. C389MIKE CATTELL 7 pointsNO
152. U308GARY MAY 7 pointsNO
153. G301AARON VAIL 7 pointsNO
154. 362TRANDALL PETTIT 7 pointsNO
155. 3474DAVE FISCUS 7 pointsNO
156. A383BOB LYKINS 7 pointsNO
157. 400OMER FOWEE 7 pointsNO
158. 3631JOHN CARR 7 pointsNO
159. N356TIM SMITH 7 pointsNO
160. MX40TODD STREDLING 7 pointsNO
161. 371FSTAN ADLER 7 pointsNO
162. 3983BOB KLINK 7 pointsNO
163. T360GREG TURNER 7 pointsNO
164. 388AJANELLE ZIELGER 7 pointsNO
165. 3221KEN SULLIVAN 7 pointsNO
166.3635AVERNON ANGLES 7 pointsNO
167. G357GREG WALSH 7 pointsNO
168. 3448BRENT ANGLES 7 pointsNO
169. 311LRALPH DURBIN 7 pointsNO
170. 337AJIM PERKINS 7 pointsNO
171. 3851RANDY ELLARS 6 pointsNO
172. M341JOHN MARTIN 6 pointsNO
173. 336HARRY LEIGH 6 pointsNO
174. 318KDERON PREWITT JR 6 pointsNO
175. 362PRANDALL PETTIT 6 pointsNO
176. 3004JACOB BACH 6 pointsNO
177. 3835RYAN GAY 6 pointsNO
178. 3046CHIP HEINDL 6 pointsNO
179. 435BRAD FASSEE 6 pointsNO
180. 3X9LBILL KOCH 6 pointsNO
181. 901DON LOECHEL 6 pointsNO
182.J4618DEBRETT JACKSON SR 6 pointsNO
183. 3583TREV JEFFERSON 6 pointsNO
184. 3XXXSTEVE POYNTER 6 pointsNO
185. W380CAMMIE SHERRILL 6 pointsNO
186. 300LTUG BROCK 6 pointsNO
187. 5681LESTER JOHNSON 6 pointsNO
188. 3581TOM SCHOMAKER 6 pointsNO
189. 322GARY BEGLEY 6 pointsNO
190. 378XJIM ROY 6 pointsNO
191. 351NCHARLIE EDELEN 6 pointsNO
192. 421TERRY BAKER 6 pointsNO
193. 304KASHLEY MARIE BACH 6 pointsNO
194. 2032TOM POSSERT 6 pointsNO
195. 3122GEORGE MAXSON 6 pointsNO
196. 429KASEY CHANEY 6 pointsNO
197. 344GB.J. SEXTON 6 pointsNO
198. 3014CHARLEY GALL 6 pointsNO
199. 3588STAN VERIGOOD 6 pointsNO
200. 708AKEVIN SMITH 6 pointsNO
201. 3146TOM TIDWELL 6 pointsNO
202. 708DAVE VANOVER JR 6 pointsNO
203.3470BJOHN LEACH 6 pointsNO
204. 244BRAD MAGGARD 6 pointsNO
205. 3J66JOE PETTUS 6 pointsNO
206. 3332BOB HAMILTON 6 pointsNO
207. E90DOUG HOLT 6 pointsNO
208. 372CGREG BURBA 5 pointsNO