Posted ... Sat Jun 23 03:00:00 2007
Pos Number Driver Points Team Points
1. 354ACHRISSY ROBBINS 86 pointsYES
2. 329EMATT ROBBINS 81 pointsYES
3. 379RSAM RENNER 75 pointsYES
4. 385WRON WILSON JR 61 pointsYES
5. 3558ROB KROPFELD 51 pointsYES
6. 367AEPHRAIM SKALLY 44 pointsYES
7. A329AARON BLAKE 43 pointsYES
8. E362TOM CLEMENTS 37 pointsYES
9. 3371STEVE ROYALTY 29 pointsYES
10. 318DDAVE MARCUM 28 pointsYES
11. 356DDAVID STRASSELL 26 pointsYES
12. 3443BOB HENRY 33 pointsNO
13. 3171ED GILDAY SR 31 pointsNO
14. E320WES MAY 30 pointsNO
15. 3408JOE GANGLOFF 27 pointsNO
16. 311DON SAATHOFF 25 pointsNO
17. 3800WAYNE ADAMS 24 pointsNO
18. 357RANDY SACKSTEDER 20 pointsNO
19. 3084MATT PARTON 20 pointsNO
20. C340TOM PARTON 20 pointsNO
21. 361QDAVID FISHER 19 pointsNO
22.347WZJOSH TEAL 19 pointsNO
23. 558BUD CRIHFIELD 18 pointsNO
24. 339NICK FRENCH 18 pointsNO
25. 366ZDAVE ZIEGLER 17 pointsNO
26. 359HMICHAEL HOLT 15 pointsNO
27. 380NRICK NEEDHAM JR 15 pointsNO
28. 335JMARK STITH 14 pointsNO
29. 3001HOWARD FREEMAN 13 pointsNO
30. YX2JOHN COOK JR 13 pointsNO
31. 3754JOE ROOK 12 pointsNO
32. 3231JERRY NEWPORT 12 pointsNO
33. 3117PAUL RITTER 11 pointsNO
34. 358GBOB SANDMAN 11 pointsNO
35. 343HFRANK HILL 11 pointsNO
36. 396BUDDY CARLE 11 pointsNO
37. P373ROBERT KING 11 pointsNO
38. 306NRICK NEEDHAM SR 11 pointsNO
39. 3628VICTOR RICH 11 pointsNO
40. U308GARY MAY 11 pointsNO
41. 3779DEREK SHOCKEY 10 pointsNO
42. 388JERRY WESSELS 10 pointsNO
43. P37LANCE MOCKBEE 9 pointsNO
44. 420DAN STEPHENS 9 pointsNO
45. 317FSTEVE MCADAMS 9 pointsNO
46. 398ALARRY ROOK 9 pointsNO
47. E323RICH SELLERS 8 pointsNO
48. 3588STAN VERIGOOD 8 pointsNO
49. 3589TERRY SMITH 8 pointsNO
50. 3201JIMMY HALVERSTADT 8 pointsNO
51. H389AARON FASSE 8 pointsNO
52. 3004PAUL HUBBARD 8 pointsNO
53. 309BANTHONY TRAUTH 8 pointsNO
54. 360YJEFF SMITH 8 pointsNO
55. 350ELDEN MILLER 7 pointsNO
56. 646KEITH QUEENER 7 pointsNO
57. 323BRIAN NEWPORT 7 pointsNO
58. 3271SCOTT ARNOLD 7 pointsNO
59. 307EED GILDAY JR 7 pointsNO
60. 347MBARRY BOWMAN 7 pointsNO
61. J248DUANE HENSLEY 6 pointsNO
62. G328MARK GRIFFITH 6 pointsNO
63. 3688MIKE MCKINNEY 6 pointsNO
64. 359CWILLIAM HAMILTON 6 pointsNO
65. 3365PRESTON MITCHELL JR 6 pointsNO
66. 3510TONY KING 6 pointsNO
67. 3090ADAM TRAUTH 6 pointsNO
68. E44JOE JOHNSON 6 pointsNO
69. 306MJON MARTIN 5 pointsNO
70. 3136JUNIOR HOBBS 5 pointsNO
71. 301KDAVE NOBLE 5 pointsNO
72. E98EDDIE WILSON 5 pointsNO
73. 354WSTEVE BLACK 5 pointsNO
74. 378MRON WELLS 5 pointsNO
75.3930AMATT HAYES 5 pointsNO
76. 353TOM BOEHMLER 5 pointsNO
77. 3862ED BEYER 5 pointsNO
78. 396RJEFF REED 5 pointsNO
79. 382ESTEPHANIE BEYER 5 pointsNO
80. 322ARONDA AUSTING 4 pointsNO
81. 374ZDICK SCHMID 4 pointsNO
82. A358RAY SMITH 4 pointsNO
83. 353YKEN GERWIN JR 4 pointsNO
84. G308DON GLOVER 4 pointsNO
85. 3476MIKE LEACH 4 pointsNO
86. M312MAX REIS 4 pointsNO
87. 3392DON BALES 3 pointsNO
88. 316BCRAIG FLORA 3 pointsNO
89. 304PETE MILLER 3 pointsNO
90. 3346MIKE TRAUTH 3 pointsNO
91. 3631JOHN CARR 3 pointsNO
92. C308RON BAISDEN JR 3 pointsNO
93. 3552MIKE LAWRENCE 3 pointsNO
94.TS222MERIT ROYALTY 3 pointsNO
95. 3822JASON BETZ 3 pointsNO
96. 3654HARRY LEE BURGESS 3 pointsNO
97. E90DOUG HOLT 3 pointsNO
98. 361XRALPH FISHER 3 pointsNO
99. 370KMIKE GUNDLING 3 pointsNO
100. 3517ERIC HALVERSTADT 3 pointsNO
101. M309ROD MILLIGAN 3 pointsNO
102. 300DLEN ELLIS 3 pointsNO
103. 399ESTEVE TAYLOR 3 pointsNO
104. 3930EVAN KIRK 3 pointsNO
105. T313DARREN CAMPBELL 3 pointsNO
106. 323EERIC BYRD 2 pointsNO
107. B328BOOMER ELLISON 2 pointsNO
108. 222JEREMY ROWLAND 2 pointsNO
109. 347WDENNIS WOODRUFF 2 pointsNO
110. Q398BOB KLINK 2 pointsNO
111. KR17BRIAN STULTZ 2 pointsNO
112. 3380TIM LOUDERBACK 2 pointsNO
113. 376RRANDY STUTZ 2 pointsNO
114. 315QDAVE CAPLINGER 2 pointsNO
115. 335CRAIG FLORA 2 pointsNO
116. 1583MIKE EGLIAN 2 pointsNO
117. 398DREW SMITH 2 pointsNO
118. 3650CHRIS BALCOM 2 pointsNO
119. 319JSTEVE ENGEL JR 2 pointsNO
120. 374DBOB VERWOLD 2 pointsNO
121. 135HARRY LEE BURGESS 2 pointsNO
122. 343TONYA ENGEL 2 pointsNO
123. N356TIM SMITH 2 pointsNO
124. 341TSTEVE ROHLAND 2 pointsNO
125. 365DON DUNCAN 2 pointsNO
126. 379DPAULA HOLMAN 2 pointsNO
127.3371ASTEVE ROYALTY 2 pointsNO
128. 368MARTY MCKINNEY 2 pointsNO
129. 31RON BAISDEN 2 pointsNO
130. 3495KATHY WUILLEUMIER 2 pointsNO
131. 3960JEFF REED 2 pointsNO
132. 376MMICHAEL SHELTON 2 pointsNO
133. J304JEREMIAH CARTER 2 pointsNO
134. 3040JOHN HUSTON 2 pointsNO
135. 392FSHAWN SUPE 2 pointsNO
136. 353XKEN GERWIN 2 pointsNO
137. 3472OTIS HOLIWAY 2 pointsNO
138. A332JEFF ADAMS 2 pointsNO
139. 1797RON MINTON 1 pointNO
140. 547JIM WIDMEYER 1 pointNO
141.TS314HAROLD WEBSTER 1 pointNO
142. 2047GARY ROHE 1 pointNO
143. 3607GREG NEACE 1 pointNO
144. 167HARRY LEE BURGESS 1 pointNO
145. 5X59TERRY WHITT JR 1 pointNO
146. 311PDAN PUDERBAUGH 1 pointNO
147. E378BRAD EGLIAN 1 pointNO
148. 314GGREG TIDWELL 1 pointNO
149. 3397STEPHANIE WHITEFOOT 1 pointNO
150. 300LTUG BROCK 1 pointNO
151. B337JERRY BURNSIDE 1 pointNO
152. 515CARL ALLEN JR 1 pointNO
153. 3057JIM PAUCKNER 1 pointNO
154. R101RANDY WARNER 1 pointNO
155. 1066DOUG FISK 1 pointNO
156. 3087T.J. BROCKER 1 pointNO
157. 5647EARL LEE 1 pointNO
158. 3592TERRY KING 1 pointNO
159. 1169JEFF BRANDENBURG 1 pointNO
160. 3617JEFF LEACH 1 pointNO
161. 3036DARRYL WOLFE 1 pointNO
162. M341JOHN MARTIN 1 pointNO
163. 365YRAY FORSYTHE 1 pointNO
164. 249JEFF RUTHERFORD 1 pointNO
165. 444KEN GERWIN JR 1 pointNO
166. A393J.R. POLLEY 1 pointNO
167. 1974DONNY SIMPSON 1 pointNO
168. 521BRIAN LARGE 1 pointNO
169. V396JOHN SAROG 1 pointNO
170. 3534CHUCK BUCKSHORN 1 pointNO
171. P360TERESA SEALS 1 pointNO
172. 362PRANDALL PETTIT 1 pointNO
173. ZE44JOSH JOHNSON 1 pointNO
174. 352WKRYSTAL LAW 1 pointNO
175. 325RON LEACH JR 1 pointNO
176.ZA393JASON JIMISON 1 pointNO
177. 292JESSE MOORE 1 pointNO
178. G383GEORGE BUCHHALTER 1 pointNO
179. 3951JAY ROWE 1 pointNO
180. 325KTERRY KING 1 pointNO
181. B393RANDY ESTRIDGE 1 pointNO
182. W308STEVE KALLAY 1 pointNO
183. 310AALAN FETTERS 1 pointNO
184. 3197TOM FARRELL 1 pointNO
185. 323BRANDY HELTON 1 pointNO
186. 352GDELBERT ESTRIDGE 1 pointNO